Alkoholpolicy

Se på GitHub

§1 Relation till andra föreskrifter

THS har en alkohol- och drogpolicy som fastställs av Kårfullmäktige och gäller inom hela THS organisation, Datasektionen inkluderad. Detta dokument ska ses som ett tillägg till THS alkohol- och drogpolicy.

I de fall detta dokument står i konflikt med Sveriges rikes lag, THS alkohol- och drogpolicy, eller andra av KTH eller THS uppsatta regler är detta dokument underordnat.

§2 Omfattning

Denna policy omfattar samtliga aktiviteter som genomförs i sektionens regi eller i sektionslokalen, och skall efterlevas.

§3 Öppnande av bar

Endast Klubbmästaren och Sektionsordförande har rätt att öppna baren. Som följd av detta måste Sektionsordförande eller Klubbmästare skriva under en festanmälan för arrangemang där alkohol serveras.

§4 Försäljning av dryck på kredit (strecklistor)

Försäljning av dryck på kredit får endast ske då avtal upprättas mellan sektionen och personen som tar emot drycken. Sådana skulder skall regleras regelbundet.

§5 Alkohol under skoltid

08:00–17:00 varje helgfri vardag är att betrakta som skoltid, och under denna tid får alkohol ej förtäras i sektionslokalen om det ej är som del i ett arrangemang för vilken lokalen är bokad.

§6 Alkohol utanför sektionslokalen

Det är inte tillåtet att medföra sektionens alkohol ut från serveringsytan, även om baren är stängd, i annat ändamål än att flytta alkoholen till ett av sektionen genomfört arrangemang eller för att lämna tillbaka alkoholen till återförsäljare.

§7 Nykter personal

Personal som arbetar på sektionens arrangemang skall alltid vara nykter, oavsett sammanhang. Serverings- samt festansvarig skall alltid vara helt alkoholfri under arrangemang.

§8 Arrangemang utanför det permanenta serveringstillståndet

Vid arrangemang utanför sektionens permanenta serveringstillstånd skall nödvändiga tillstånd skaffas. Om tillfälligt alkoholtillstånd ej erhållits skall alkoholservering likväl endast ske i enlighet med alkohollagen. Detta innebär exempelvis att alkoholförsäljning med vinstintresse på Osqvik endast får ske om tillstånd erhållits.

§9 Alkohol bakom bardisk

Alkohol får inte förtäras bakom baren.

§10 Självservering

Ingen får sälja och servera alkohol till sig själv.

§11 Alkohol bekostad av sektionen

Högst 1/3 av pengarna spenderade vid ett tillfälle med en intern grupp får användas för att bekosta alkohol. Med detta menas att pengar under t.ex. en teambuilding läggs för att subventionera alkohol.