dFunkpolicy

Se på GitHub

§1 Skyldigheter

För de som antar ett förtroendeuppdrag som δ-funktionär är det inte endast dans och lek på röda rosor. Som δ-funktionär har man ett ansvarsområde och det finns ett antal skyldigheter som vi i D-rektoratet vill ska följas av alla δ-funktionärer. Den här texten ska försöka ge klarhet i vilka dessa skyldigheter är och vad man kan få ut av att följa dem.

§1.1 Mail

Som δ-funktionär har du en funktionsmailadress som D-rektoratet och andra som vill komma i kontakt med dig kommer att använda. Kontrollera din funktionärsmail och besvara den i alla fall minst var tredje dag.

§1.2 Överlämning

När din mandatperiod tar slut tar någon annan över. Det är din skyldighet att finnas tillgänglig och kunna svara på frågor och hjälpa din efterträdare på posten, så att ingen behöver börja om från början. Det är också rekommenderat att du och din efterträdare håller kontakten även efter överlämningen så att frågor som dyker upp kan ställas och besvaras. På samma sätt bör du känna till att du kan kontakta den du tar över efter.

§1.3 Testamente

För att ingenting ska hamna mellan stolarna mellan dig och din efterträdare, och för att samma hjul inte ska behöva uppfinnas igen, så är det din skyldighet som funktionär att skriva ett testamente när mandatperioden är slut.

§1.4 Rapporter

Till varje Sektionsmöte förväntas du som δ-funktionär skriva en rapport om vad du har gjort sedan det senaste Sektionsmötet. Detta för att sektionen ska veta vad du gör och har gjort.

§1.5 Gå på utbildning

Varje termin anordnas det en funktionärsutbildning och en JML-utbildning. Som funktionär är det din skyldighet att gå på funktionärutbildningen en gång under din mandatperiod såvida du inte redan har gått utbildningen under en tidigare mandatperiod. D-rektoratet har alltid rätt att begära att du går på funktionärsutbildningen under en specifik mandatperiod, vilket då är din skyldighet. Du har en skyldighet att gå på JML-utbildningen en gång under din mandatperiod.

§1.6 D-råd

De flesta funktionärer tillhör ett av de ämnesspecifika råd som finns internt på sektionen. Målet med råden är att tillhandahålla en plattform för kommunikation och samverkan inom ett visst område såsom näringslivs-, utbildnings- och lokalfrågor som berör sektionen; och träffas cirka fyra gånger per år. Ett råd koordineras av någon i D-rektoratet och det är funktionärernas skyldighet att delta i möjligaste mån. D-rektoratet beslutar om vilka råd som finns, och deras sammansättning. Funktionärer som inte ingår i ett råd, har istället individuella utvecklingssamtal med någon i styrelsen.

§1.7 Teambuilding

Flera gånger under året kommer D-rektoratet att bjuda in till olika sorters teambuildningevent som δ-funktionärer kommer att bli bjuden till. Det är starkt rekommenderat att gå på dessa, då de kan ses både som ett utbildningstillfälle men också som ett viktigt tillfälle att förstärka relationerna bland dig och de andra δ-funktionärerna. Förutom att vara roliga förstås.

§1.8 Representant för Datasektionen

Som δ-funktionär är du en representant för Datasektionen. Det betyder att allt som du skriver via din funktionärsmail och på andra officiella informationskanaler kan tolkas som att det kommer från Datasektionen. Även i person så representerar du datasektionen och det du gör och säger kan anses komma från Datasektionen.

§1.9 Verksamhetsmål

Under sin mandatperiod ska en funktionär planera och efter bästa förmåga genomföra arbete för att uppfylla sina verksamhetsmål. Arbetsprocessen ska dokumenteras i sektionens system för verksamhetsplanen.

§2 Belöningar

För ett bra utfört arbete under din tid som δ-funktionär, och ifall du har gjort ovan punkter med belåtenhet så finns det ett antal saker D-rektoratet gör för att visa sin uppskattning:

  • Varje år på våren anordnar D-rektoratet en skiftesgasque som alla avgående och nyvalda δ-funktionärer som utfört ett bra arbete kommer att bli bjudna till.

  • En δ-funktionär som gjort ett bra jobb, kommer efter dennes avgång även att få en medalj från D-rektoratet för att visa vår uppskattning till denne.