Styrdokument

Se på GitHub

Datasektionens styrdokument

Om Konglig Datasektionen

Konglig Datasektionen är en ideell förening som verkar för våra medlemmars nytta. Vi har stadgar och ett reglemente – samt en massa andra dokument. I första hand följer vi dock som ideell förening Sveriges lag. Efter det även Tekniska Högskolan Studentkårs (THS) stadgar, reglemente och policydokument.

Sektionens dokument

Datasektionen har även egna dokument. För att reglera vår egen verksamhet har vi våra stadgar och vårat reglemente. Kassören är ansvarig för sektionens ekonomirutiner – dessa finner du i det Ekonomiska styrdokumentet. Sen har vi en drös med policydokument som beskriver hur specifika delar av vår verksamhet ska skötas, till exempel rekrytering i rekryteringspolicyn. Alla dokument utöver stadgar och reglemente listas under §2 i reglementet.