Övriga dokument

Se på GitHub

Övriga styrande dokument

Datasektionen har ett antal andra dokument som styr över hur vår verksamhet styrs

Samboendeavtalet

Datasektionen har tillsammans med Sektionen för Mediateknik ett samboendeavtal, som beskriver hur META ska skötas och vad som gäller finns tillgängliga här.

Verksamhetsplan

Datasektionen har en versamhetsplan som bestämmer vilken riktning den ska röra sig här

Budget

Datasektionens budget hittas på budgetsidan