PM för Alkohol

Se på GitHub

§1 Relation till andra föreskrifter

THS har en alkohol- och drogpolicy som fastställs av Kårfullmäktige och gäller inom hela THS organisation, Datasektionen inkluderad. Detta dokument ska ses som ett tillägg till THS alkohol- och drogpolicy.

I de fall detta dokument står i konflikt med Sveriges rikes lag, THS alkohol- och drogpolicy, eller andra av KTH eller THS uppsatta regler är detta dokument underordnat.

§2 Omfattning

Denna policy omfattar samtliga aktiviteter som genomförs i sektionens regi eller i sektionslokalen, och ska efterlevas.

§3 Öppnande av bar

För att få öppna baren krävs godkännande av Ordförande eller Klubbmästare. Vid alkoholevent på KTH kräver KTH att det görs en festanmälan. Denna festanmälan ska även skickas till Ordförande. När baren öppnas måste det finnas en serveringsansvarig som har genomfört STAD-utbildningen. Denna person måste även vara registrerad hos Tillståndsenheten som serveringsansvarig hos Datasektionen. Det ska också finns en person som är festansvarig som har genomgått KTH:s FEST-utbildning.

§4 Alkohol under skoltid

08:00–17:00 varje helgfri vardag är att betrakta som skoltid, och under denna tid får alkohol ej förtäras i sektionslokalen om det ej är som del i ett arrangemang för vilken lokalen är bokad.

§5 Alkohol utanför sektionslokalen

Det är inte tillåtet att medföra sektionens alkohol ut från serveringsytan, även om baren är stängd, i annat ändamål än att flytta alkoholen till ett av sektionen genomfört arrangemang eller för att lämna tillbaka alkoholen till återförsäljare.

§6 Alkohol i sektionslokalen

Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol till lokalen, vare sig för försäljning eller enskilt bruk. Om alkoholservering önskas måste en behörig ansvarig från sektionerna närvara. Sektionen förbehåller sig alltid rätten att neka alkoholservering.

§7 Nykter personal

Personal som arbetar på sektionens arrangemang ska alltid vara nykter, oavsett sammanhang. Serverings- samt festansvarig ska alltid vara helt alkoholfri under arrangemang.

§8 Alkohol under sittningar

Vid sittningar som nyttjar sektionens alkoholtillstånd ansvarar serveringsansvarig för att notera och rapportera serverad sittningsdricka enligt de rutiner som anvisas av Kassör.

§9 Arrangemang utanför det permanenta serveringstillståndet

Vid arrangemang utanför sektionens permanenta serveringstillstånd ska nödvändiga tillstånd skaffas. Om tillfälligt alkoholtillstånd ej erhållits ska alkoholservering likväl endast ske i enlighet med alkohollagen. Detta innebär exempelvis att alkoholförsäljning med vinstintresse på Osqvik endast får ske om tillstånd erhållits. All alkohol som serveras utanför sektionens alkoholtillstånd måste köpas från Systembolaget och får inte tas från sektionens alkohollager.

§10 Alkohol bakom bardisk

Alkohol får inte förtäras bakom baren.

§11 Självservering

Ingen får sälja och servera alkohol till sig själv.

§12 Alkohol bekostad av sektionen

Högst 1/3 av pengarna spenderade på förtäring per person får vid ett tillfälle med en intern grupp användas för att bekosta alkohol. Det är inte tillåtet att ge personer som dricker alkohol större budget än de som inte gör det för att kunna bekosta mer alkohol.

THS Alkohol- och drogpolicy

Datasektionen följer THS Alkohol- och drogpolicy. Policyn kan hittas här.