PM för stipendier

Se på GitHub

§1 THS Kamratstipendium

§1.1 Stipendiet

Stipendiet regleras i enlighet med THS PM för Utmärkelser.

§1.2 Nominering

D-rektoratet beslutar om nomineringstid för sektionsmedlemmar. Nomineringstiden ska vara minst två veckor lång och ligga under vårterminen. Under nomineringstiden kan sektionsmedlem nomineras för stipendiet. Nominering sker till D-rektoratet.

§1.3 Beslut

D-rektoratet tar beslut om vilka kandidater som nomineras och rapporterar beslutet till THS, samt på nästkommande SM.

§2 Årets lärare

§2.1 Stipendiet

Stipendiet regleras i enlighet med THS PM för Utmärkelser.

§2.2 Nominering

D-rektoratet beslutar om nomineringstid för sektionsmedlemmar. Nomineringstiden ska vara minst två veckor lång och ligga under höstterminen. Under nomineringstiden kan en medlem av KTHs undervisande personal nomineras för stipendiet. Nominering sker till D-rektoratet.

§2.3 Beslut

D-rektoratet tar beslut om vilken kandidat som nomineras och rapporterar beslutet till THS, samt på nästkommande SM.

§3 THS Jämställdhets- och mångfaldspris

§3.1 Stipendiet

Stipendiet regleras i enlighet med THS PM för Utmärkelser.

§3.2 Nominering

Nominering kan ske på två sätt, antingen från en enskild sektionsmedlem direkt till THS eller via sektionens officiella nominering. Nominering från en enskild sektionsmedlem sker i enlighet med THS PM för Utmärkelser. Nomineringsmöjligheten ska marknadsföras i sektionens informationskanaler i enlighet med PM för informationsspridning av antingen Jämlikhetsnämndens Ordförande eller D-rektoratet. Via denna nominering kan medlem av THS nomineras.

Nominering via sektionens officiella nominering sker på vårterminen. D-rektoratet beslutar om nomineringstid för sektionsmedlemmar, men nomineringstiden ska vara minst två veckor lång. Nominering sker till D-rektoratet. Via denna nominering kan sektionsmedlem nomineras.

§3.3 Beslut

D-rektoratet tar beslut om vilken kandidat som nomineras genom sektionens officiella nominering och rapporterar beslutet till THS, samt på nästkommande SM.