Klimatpolicy

Se på GitHub

Bakgrund

THS kårfullmäktige har tagit fram ett policydokument för att förenkla klimat- och miljöarbetet inom THS. För att ytterligare hjälpa Datasektionens funktionärer att i sitt vardagliga arbete jobba utifrån den policyn så har det här dokumentet tagits fram. För att se orginaldokumentet, se THS Policy för Klimat och Miljö.

§1 Minska nykonsumtion

Inom och mellan THS olika verksamheter ska det finnas möjlighet att dela på materiella tillgångar och därmed minska nykonsumtion.

§1.1

Samarbeta och dela material mellan nämnder och projekt. Om något behövs, kontakta andra nämnder och se över om dom redan äger det ni behöver.

§2 Undvik engångsartiklar

Användning av engångsartiklar och utdelningsmaterial ska undvikas i största möjliga mån.

§2.1

Om man ej kan undvika engångsartiklar, använd då så miljövänliga material som möjligt.

§2.2

Istället för fysiskt utdelningsmaterial, se över möjligheterna till digitala alternativ, t.ex. digitala broschyrer, programblad osv.

§3 Återvinning

Sortering av avfall för att möjliggöra återvinning ska utföras i största möjliga mån.

§3.1

Se till att det finns möjlighet till sortering av avfall under event, såsom pant, glas osv.

§4 Mat

Mat med lågt klimatavtryck ska premieras i alla delar av THS verksamhet. Om kött erbjuds, ska det alltid vara som ett aktivt val.

§4.1

Måltider som serveras på event anordnade av sektionen ska i första hand planeras som köttfria. Det är tillåtet att erbjuda kött till de som önskar.

§5 Transport

Miljövänliga färdalternativ bör väljas om det inte orsakar signifikanta ekonomiska eller administrativa problem.

§5.1

Använd kollektivtrafik i så stor mån som möjligt, t.ex. vid besök till Osqvik.

§5.2

Om ni behöver hyra bil, välj en miljövänlig då det är rimligt.

Samarbeten

Vid samarbeten med externa parter bör man uppmuntra till att den delade verksamheten har ett minimalt klimatavtryck.

Kommunikation

I redovisning av verksamheten som gått (testamente eller verksamhetsrapport) bör man, om applicerbart, berätta hur man arbetat med att minska sin verksamhets klimatavtryck.

Ansvar

Styrelsen ansvarar att se till att organisationen i sin helhet följer policyn, där Ledamot för Studiemiljö och Likabehandling har det uttalade huvudansvaret.